Условия за резервация

Всяка резервация в Къмпинг Къпиновски Манастир се прави съгласно следните условия за резервация. Правейки резервация и настанявайки се в къмпинга означава вашето съгласие с долуописаните точки и установените общи правила.

I. УСЛОВИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИТЕ:

1. За групи над 10 човека, както и при наемане на наша каравана е нужна резервация като е необходимо да се заплати съответното капаро:  50% от общата сума за групи и стойността на една нощувка за наем на каравана.
2. Останалата част от сумата се заплащат преди или в деня на датата на пристигане на къмпинга.
3. В определени случаи могат да бъдат извършвани резервации без предоставяне на капаро, като това бива одобрено от мениджърския екип на къмпинга, а гостите биват известявани навременно .
4. За издаване на фактура, моля изпратете вашите данни на office@kapinovski.bg или на място на рецепцията.

II. АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ:

1. В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече предплатена резервация от страна на клиента, ние възстановяваме при поискване заплатената сума, като се начислява неустойка според точките отдолу.
2. На клиента се връща пълната предплатена сума ако анулацията е направена 30 или повече дни преди датата на настаняване, освен ако не е уговорено друго в писмен договор.
3. В случай на анулации между 30 и 15 дни преди датата на настаняване се дължи неустойка от 50% от цялата сума, освен ако не е уговорено друго в писмен договор.
4. За анулации до 15 дни преди датата на настаняване къмпингът не възстановява суми, освен ако не е уговорено друго в писмен договор или по усмотрение на мениджърския екип.
5. При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.
6. Къмпингът възстановява 50% от предплатената сума за отменени резервации, когато отмяната е по независещи от нас причини включително природни бедствия, наводнения, земетресения, горски пожари, проливни дъждове, снеговалеж и др.
7. При предсрочно напускане на къмпинга (преди съгласуванта датата на тръгване) ние не възстановяваме предплатени нощувки.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Гостите имат право да използват само един вид отстъпка ( в случай на такава), свързана с настаняване в къмпинга или други предлагани услуги по време на престоя им.
2. За валидна се счита резервация, направена чрез използването на формата за запитване в уеб страницата на Къмпинг Къпиновски Манастир, по телефон или по е-мейл, приети са общите условия от страна на правещия резервация и потвърдена такава от страна на Къмпинг Къпиновски Манастир.
3. Всички малолетни лица (под 18г.), задължтелно трябва да бъдат придружавани от родител или възрастен по време на целия престой в къмпинга. Всяка направена резервация от или за малолетни без придружител ще бъдат анулирани от Къмпинг Къпиновски Манастир.

Обратно към резервация