Условия за резервация

Всяка резервация в Къмпинг Къпиновски Манастир се прави съгласно следните условия за резервация. Ваша потвърдена резервация и влизане в къмпинга означава безусловното ви съгласие с долуописаните точки и установените общи правила.

I. УСЛОВИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИТЕ:

1. За групи и събития от над 10 човека/3 кемпера или каравани в къмпинг зоните, както и при наеманe на някое от нашите звена за настаняване (каравана, стая, горска къща, и др.) е нужна резервация. Необходимо е също така да се заплати съответното капаро: 50% от общата сума за групи и стойността на една нощувка за наем на наше място за настаняване. Специални условия са приложими при резервация от 7+ нощувки за някое от предоставените от нас звена за настаняване. Капарото е дължимо до 3 работни дни след приемане на резервацията. Ако в този срок не бъде получено авансово плащане, резервацията се анулира без предупреждение освен ако друго не е съгласувано предварително. Останалата част от сумата е дължима в деня на пристигане в къмпинга.
2. В определени случаи могат да бъдат извършвани резервации без предоставяне на капаро, като това се решава от мениджърския екип на къмпинга, а гостите биват известявани навременно.
3. Резервация и предплата не е необходима за индивидуални посещения и малки групи до 10 човека/3 кемпера или каравани в къмпинг зоните (палатки, кемпери & каравани).
4. За издаване на фактура, моля изпратете вашите данни на office@kapinovski.bg или на място на рецепцията. Моля, обърнете внимание, че фактурите се издават от счетоводният ни офис, поради което процеса може да отнеме няколко дена.
5. Можете да заплатите таксите за къмпинг резервация или други предоставени ви услуги в брой, с дебитна/кредитна карта, или чрез банков превод, съгласно действащите в комплекса тарифи в Лева (BGN).
За банков превод, моля ползвайте следните детайли:
Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
Получател: Скорпион Инвестрой ЕООД
Банкова сметка (IBAN): BG74FINV91501016331620
Банков Код (BIC): FINVBGSF

II. АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ:

1. В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече предплатена резервация от страна на клиента, ние възстановяваме при поискване заплатената сума, като се начислява неустойка според точките отдолу:
1.1. На клиента се връща пълната предплатена сума ако анулацията е направена 14 или повече дни преди заявената дата на пристигане, освен ако не е уговорено друго в писмен договор.
1.2. В случай че отмените резервацията си по-малко от 14 дни преди планираната дата на пристигане, ще трябва да заплатите 50% от сумата на депозита, освен ако не е уговорено друго в писмен договор. Ако обаче отмените резервацията си по-малко от 5 дни преди планираната дата на пристигане, депозитът ви няма да бъде възстановен, освен ако не е уговорено друго в писмен договор.
1.3  В случай че отмените/съкратите резервацията си по време на вашия престой, ще трябва да заплатите 50% от оставащата сума за периода, който първоначално сте посочили.
2. При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.
3. Къмпингът възстановява 50% от предплатената сума за отменени резервации, когато отмяната е по независещи от нас причини включително природни бедствия, наводнения, земетресения, горски пожари, проливни дъждове, обилни снеговалежи и др.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Гостите имат право да използват само един вид отстъпка ( в случай на такава), свързана с настаняване в къмпинга или други предлагани услуги по време на престоя им.
2. Официални канали за осъществяване на резервация се смятат, формата за запитване , посоченият телефонен номер и е-мейл адрес на уеб сайта на Къмпинг Къпиновски Манастир, както и на място на рецепцията. Попълнен формулярът за запитване представлява единствено заявление за резервация и няма никакво задължение от ваша страна или от страна на къмпинга, докато налични свободни места и резервация не са потвърдени от представител на рецепцията на Къмпинг Къпиновски. Резервацията ви е валидна след като съгласуваната сума капаро, бъде депозирана ( и получена от наша страна) и изплатите всички банкови такси, освен ако не е указано друго.
3. Не могат да се правят резервации за конкретни къмпинг парцели или звена за настаняване. Къмпинг Къпиновски Манастир не гарантира такива по никое време.
4. На гости, които при предишно свое посещение са нарушили правилата на Къмпинг Къпиновски, може да бъде отказана резервация и достъп до комплекса.
5. Къмпингът има право да откаже резервация на гост, който не е пристигнал и съответно не ни е уведомил навременно за отмяната на предишна своя резервация.
6. Всички малолетни лица (под 18г.), задължтелно трябва да бъдат придружавани от родител или възрастен по време на целият престой в къмпинга. Всяка направена резервация от или за малолетни без придружител ще бъдат анулирани от Къмпинг Къпиновски Манастир.
7. Къмпинг Къпиновски си запазва правото по всяко време да променя цените на предлаганите услуги, както и условията за ползването им. Актуализацията на цените и условията на уебсайта следва да се извърши до седем дни от промяната им.

Обратно към резервация