Арт терапия

Творчеството е прекрасно!

Освен това то лекува. Терапията чрез творчество, или както е по-модерно да се нарича – арт-терапия, приема се както като спомагателен, така и като самостоятелен метод за лечение и самоусъвършенстване.
Помага при депресия, стрес, тревога, апатия, страх, раздразнителност, агресия и др.
Ние живеем във време, което е много ограничаващо, време, което подтиска здравата спонтанност. Човек си казва „ Аз не съм творец”, „

Аз не умея”. Нужно е обаче просто да се отдаде в ръцете на изкуството и да следва инстинктите си. Просто трябва да вземе материал за рисуване и да твори това, което в дадения момент душата иска и чувства, без да си поставя някаква конкретна цел. Душата обезателно ще заговори, не с думи, а с образи и багри, които лекуват. Мозъкът е най-голямата аптека, която произвежда повече лекарства, отколкото науката някога е открила. Вътрешният, самоизцеляващ ресурс на човек е тясно свързан с неговите творчески възможности.
Въображението е най-големият източник на целебна енергия, а и самото изкуство първоначално е възникнало като цел на общуване, като средство за комуникация, като своеобразен емоционален език.

Маргарет Наумбур, една от най-известните личности в световната арт-терапия, смятана за нейн основоположник казва, че човек в резултат на художествени занимания преодолява съмненията в своите способности, свободно изобразява своите страхове, а изобразяването на вътрешния свят му помага да се справи с проблемите.Освен предоставената възможност да разбере самия себе си, арт-терапията има силата да хармонизира, да развива увереност, да повиши възприятията на човек.
Често обремененият от житейски проблеми човек дори не забелязва съвършените форми в природните феномени.От своя страна модерното изкуство наред със всички свои особености се появява в резултат на фантазията и на човешките способности да изгражда форми, които не съществуват в реалността.

Очакваме Ви сред природата в Къмпинг Къпиновски манастир за да творим заедно!